logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Br2 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Asociácia: Rorippo-Phalaridetum arundinaceae, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Brehový porast chrastnice trsťovníkovitej (Phalaroides arundinacea) na štrkových naplaveninách rieky Nitry
Podunajská nížina, Jelšovce, rieka Nitra (145 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.9.2000
Asociácia: Calamagrostietum pseudophragmitis, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmiti-Magnocaricetea
Typicky vyvinutý porast smlzu patrsťového (Calamagrostis pseudophragmites) na riečnych náplavách horného toku Hrona
Horehronské podolie, Hron medzi Šumiacom a Telgártom, (815 m n.m.)
Foto: Marián Jasík, 2007
Asociácia: Caricetum buekii, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Pobrežná bylinná vegetácia s dominanciou ostrice Buekovej (Carex buekii)
Zvolenská kotlina, Zvolenská Slatina
Foto: Richard Hrivnák, 14.5.2008
Asociácia: Caricetum buekii, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monodominantný porast ostrice Buekovej (Carex buekii); častý je výskyt lianovitých druhov, napr. chmeľu obyčajného (Humulus lupulus)
Zvolenská kotlina, Zvolenská Slatina
Foto: Richard Hrivnák, 14.5.2008
Asociácia: Rorippo-Phalaridetum arundinaceae, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast chrastnice trsteníkovitej (Phalariodes arundinacea) na brehu rieky Slatiny
Zvolenská kotlina, Zvolenská Slatina, (337 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 17.6.2009
Asociácia: Caricetum buekii, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monodominantné porasty ostrice Buekovej (Carex buekii) na brehoch potoka Slatinka
Lučenská kotlina, Veľká Ves, (195 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 7.5.2010
Asociácia: Tussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae, zväz: Calamagrostion pseudophragmitae, trieda: Phragmiti-Magnocaricetea
Porast s dominanciou smlzu patrsťového (Calamagrostis pseudophargmites) na kamenitých náplavách rieky Belá
Podtatranská kotlina, Pribylina, (741 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 30.6.2020

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007