logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Br3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica)

Asociácia: Epilobio-Myricarietum germanicae, zväz: Salicion incanae, trieda: Salicetea purpureae
Iniciálne porasty myrikovky nemeckej (Myricaria germanica) na štrkových náplavách potoka Belá
Liptovská kotlina, Liptovský Hrádok, (660 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 12.7.2006
Asociácia: Epilobio-Myricarietum germanicae, zväz: Salicion incanae, trieda: Salicetea purpureae
Iniciálne štádiá na štrkových náplavách flyšových hornín s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica)
Levočské vrchy, Kolačkov, Kolačkovský potok (640 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.7.2009
Asociácia: Myricarietum germanicae, zväz: Salicion elaeagno-daphnoidis, trieda: Salicetea purpureae
Staršie zapojené porasty myrikovky nemeckej (Myricaria germanica) s vŕbou purpurovou (Salix purpurea), deväťsilom lekárskym (Petasites hybridus)
Levočské vrchy, Kolačkov, Kolačkovský potok (640 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.7.2009
Asociácia: Epilobio-Myricarietum germanicae, zväz: Salicion incanae, trieda: Salicetea purpureae
Iniciálne porasty myrikovky nemeckej (Myricaria germanica) na kamenitých náplavách rieky Belá
Podtatranská kotlina, Pribylina, (740 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 30.6.2020

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007