logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Br5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri a Bidention

Zväz: Bidention tripartiti, trieda: Bidentetea tripartiti
Naplavené sedimenty tvoria vhodný substrát pre porasty roripy rakúskej (Rorippa austriaca)
Borská nížina, Moravský Sv. Ján, slepé rameno Moravy, (150 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 25.5.2004
Asociácia: Bidenti-Polygonetum mitis, zväz: Bidention tripartiti, trieda: Bidentetea tripartiti
Spoločenstvo na obnaženom štrkovom brehu rieky v neskoroletnom aspekte s horčiakom riedkokvetým (Persicaria dubia), horčiakom štiavolistým (Persicaria lapathifolia), vrbicou vŕbolistou (Lythrum salicaria) a vŕbovkou chlpatou (Epilobium hirsutum)
Podunajská nížina, Nové Mesto nad Váhom, ľavý breh Váhu, (182 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.8.2008
Asociácia: Corrigolo littoralis-Bidentetum radiatae, zväz: Bidention tripartitae, trieda: Bidentetea tripartiti
Porast dvojzuba lúčovitého (Bidens radiata) na obnaženom dne Oravskej priehrady
Oravská kotlina, Bobrov (600 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 24.6.2011

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007