logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Br8 Bylinné brehové porasty tečúcich vôd

Zväz: Glycerio-Sparganion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Štrkové nánosy rieky Hron tvoria optimálne stanovište pre steblovku splývavú (Glyceria fluitans). Vo vode porasty stolístka klasnatého (Myriophyllum spicatum).
Žiarska kotlina, Žiar nad Hronom, rieka Hron, (280 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, september 2005
Spoločenstvo s Berula erecta, zväz: Glycerio-Sparganion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Berla vzpriamená (Berula erecta) v kvetnom aspekte na brehu nížinného toku vytvára spoločenstvo, ktoré je v riečnom koryte v kontakte s leknicou žltou (Nuphar lutea)
Podunajská nížina, Dunajský Klátov, Klátovské rameno (114 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 11.7.2005
Asociácia: Leersietum oryzoidis, zväz: Glycerio-Sparganion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast tajničky ryžovitej (Leersia oryzoides) v prítokovej časti vodnej nádrže
Krupinská planina, Plášťovce, VN Plášťovce, (160 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.7.2008
Spoločenstvo s Berula erecta, zväz: Glycerio-Sparganion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Pobrežný porast berly vzpriamenej (Berula erecta) v odvodňovacom kanáli s pomaly tečúcou vodou na okraji lužného lesa. Monodominantný porast spestruje záružlie močiarne (Caltha palustris)
Podunajská nížina, niva rieky Nitry, PR Chynoriansky luh (170 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.4.2012
Asociácia: Leersietum oryzoidis, zväz: Glycerio-Sparganion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Hustý porast tajničky ryžovitej (Leersia oryzoides) v plytkej bahnistej brehovej zóne slepého ramena. Porast predstavuje následnú vegetáciu, ktorá nahradí prvotné spoločenstvá obnaženého dna (biotop Vo1c), ak dlhšie stagnuje nižšia hladina vody
Hronská niva, PR Vozokanský luh, (128 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.9.2013
Spoločenstvo s Berula erecta, zväz: Glycerio-Sparganion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Berla vzpriamená (Berula erecta) vypĺňa celé koryto kanála. Na okrajoch vyrastá ostrica ostrá (Carex acutiformis).
Chvojnická pahorkatina, Koválovec, (270 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.3.2017
Spoločenstvo s Berula erecta, zväz: Glycerio-Sparganion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast berly vzpriamenej (Berula erecta) na pramenisku vyvieračky
Slovenský kras, Koniarska planina, vyvieračka Gemerskoteplickej jaskyne, (260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.4.2019

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007