logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Kr2 Porasty borievky obyčajnej

Porasty borievky obyčajnej
Borievka tvorí na vhodných stanovištiach husté porasty
Žiar, Kláštor pod Znievom, Veľká stráň, svah nad dedinou, (570 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 7.8.2004
Porasty borievky obyčajnej
Borievka obyčajná (Juniperus communis), vtáči zob (Ligustrum vulgare) a ďalšie kry postupne zarastajú pasienok pri obci Muráň
Muránska planina, Muráň, smerom na Prednú Horu, (404 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 12.6.2008
Porasty borievky obyčajnej
Rozvolnený porast borievky obyčajnej (Juniperus communis) v mozaike s jarným aspektom xerotermných trávnikov
Slovenský kras, Zádielská dolina, na planine, (450 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.4.2008
Porasty borievky obyčajnej
Riedke porasty borievky obyčajnej (Juniperus communis) v mozaike s xerotermnými porastmi na vápencoch v aspekte s veternicou lesnou (Anemone sylvestris)
Považský Inovec, Záhrada, ÚEV Bočina (230 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.5.2012
Porasty borievky obyčajnej
Na otvorených plochách vápencových a dolomitových svahov sa medzi borievkami vyvinuli xerotermné spoločenstvá s ostricou nízkou (Carex humilis), žltý aspekt vytvára kručinka chlpatá (Genista pilosa)
Považský Inovec, Závada, ÚEV Vinište (380 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.4.2012
Porasty borievky obyčajnej
Škrapové polia nad Zádielom zarastajúce borievkou obyčajnou (Juniperus communis) a ružou šípovou (Rosa canina). Z bylín sa xerotermnom spoločenstve sa vyskytujú napr. poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a pakost krvavý (Geranium sanguineum)
Slovenský kras, Zádielská planina (590 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 23.5.2013
Porasty borievky obyčajnej
Porasty borievky v mozaike s xerotermnými spoločenstvami na vápenatom substráte sú druhovo bohaté.
Považský Inovec, Podhradie, (490 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007