logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Kr3 Sukcesné štádiá s borievkou obyčajnou

Zväz: Violion caninae, trieda: Nardetea strictae
Na opustené psicové pasienky úspešne preniká borievka obyčajná (Juniperus communis)
Poľana, Príslopy, opustené pasienky, (956 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.8.2004
Zväz: Violion caninae, trieda: Nardetea strictae
Psicové pasienky s borievkou obyčajnou (Juniperus communis)
Poľana, Príslopy, opustené pasienky, (956 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.8.2004
Zväz: Cynosurion cristati, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Bývalé pasienky na andezitovom podloží s roztrúsenými borievkami obyčajnými (Juniperus communis)
Vtáčnik, CHA Ivanov salaš, (900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.6.2007

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007