logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Kr7 Trnkové a lieskové kroviny

Asociácia: Roso-Ulmetum, zväz: Berberidion, trieda: Rhamno-Prunetea
Brest hrabolistý (Ulmus minor) dominuje v krovinných plášťoch dubových lesov
Malé Karpaty, Rohožník, smerom na Vývrat
Foto: Milan Valachovič, 26.7.2005
Zväz: Corylo-Populion tremulae, trieda: Rhamno-Prunetea
Horské lieskové kroviny sa tvoria na medziach starých pasienkov
Strážovské vrchy, Čičmany, pod Strážovom (1213 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 7.8.2004
Zväz: Corylo-Populion tremulae, trieda: Rhamno-Prunetea
Horské lieskové kroviny
Strážovské vrchy, Čičmany, pod Strážovom (1213 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 7.8.2004
Zväz: Berberidion, trieda: Rhamno-Prunetea
Trnkové kriačiny sú v čase kvitnutia trnky obyčajnej (Prunus spinosa) v krajine nápadné
Nitrianska niva, Výčapy-Opatovce, (149 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.4.2008
Asociácia: Ligustro-Prunetum, zväz: Berberidion, trieda: Rhamno-Prunetea
V podraste vtáčieho zobu (Ligustrum vulgare) a trnky obyčajnej (Prunus spinosa) sa darí tieňomilným a nitrofilným druhom
Muránska planina, Tisovec, Hradová, svah Okrúhlej skaly, (504 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13.6.2008
Zväz: Berberidion, trieda: Rhamno-Prunetea
Borievka obyčajná (Juniperus communis) tvorí na pasienkoch a vápencových svahoch samostatný biotop Kr2, bežne však rastie v kombinácii s inými krovinami, napr. dráčom obyčajným (Berberis vulgaris) a svíbom krvavým (Swida sanguinea)
Malé Karpaty, Devínska Kobyla, poblíž Waitovho lomu, (230 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 26.8.2009
Zväz: Berberidion, trieda: Rhamno-Prunetea
Orgován obyčajný (Syringa vulgaris) príležitostne splanieva na dedinských pasienkoch a začleňuje sa k iným typickým krovinám, napr. hlohom (Crataegus spec. div.), ružiam (Rosa spec. div.) a drieňu (Cornus mas)
Malé Karpaty, Plavecké Podhradie, škrapové svahy nad cintorínom, (275 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 1.7.2010
Zväz: Berberidion, trieda: Rhamno-Prunetea
Kroviny na medziach lúk a pasienkov vo vyšších polohách tvoria druhy Prunus fruticans (P. spinosa x P. insititia) a vŕba rakytová (Salix caprea)
Kysuce – Turzovská vrchovina, nad Dýbalkou (838 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 8.7.2010
Zväz: Berberidion, trieda: Rhamno-Prunetea
Plošne rozsiahlejšie porasty krovín s trnkou obyčajnou (Prunus spinosa)
Cerová vrchovina, Chrámec, Teplá dolina, (200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.4.2019

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007