logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Lk10 Vegetácia vysokých ostríc

Asociácia: Caricetum acutiformis, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast ostrice ostrej (Carex acutiformis)
Zvolenská kotlina, Mičiná, PP Mičinské travertíny, (400 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 16.6.2006
Asociácia: Caricetum gracilis, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast ostrice štíhlej (Carex gracilis)
Zvolenská kotlina, Mičiná, PP Mičinské travertíny, (400 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 16.6.2006
Asociácia: Galio palustris-Caricetum ripariae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast s dominanciou ostrice pobrežnej (Carex riparia)
Ipeľská kotlina, Vrbovka, (152 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2008
Asociácia: Caricetum melanostachyae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast s dominanciou ostrice čiernoklasej (Carex melanostachya)
Ipeľská kotlina, Vrbovka, (152 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2008
Asociácia: Caricetum melanostachyae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Detail porastu ostrice čiernoklasej (Carex melanostachya)
Ipeľská kotlina, Vrbovka, (152 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2008
Asociácia: Caricetum vesicariae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast s dominanciou ostrice pľuzgierkatej (Carex vesicaria)
Ipeľská kotlina, Kováčovce, (150 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2008
Asociácia: Galio palustris-Caricetum ripariae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monodominantný porast ostrice pobrežnej (Carex riparia). V poraste sa vyskytuje aj kostihoj lekársky (Symphytum officinale)
Nitrianska niva, Zbehy, mokraď Dolný kút v alúviu potoka Radošinka, (140 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.6.2008
Asociácia: Equiseto limosi-Caricetum rostratae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Litorálny porast ostrice zobáčikatej (Carex rostrata) v Jamskom plese
Vysoké Tatry, Jamské pleso, (1448 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 22.8.2008
Asociácia: Equiseto limosi-Caricetum rostratae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monotónny porast ostrice zobáčikatej (Carex rostrata) v litoráli vyťaženého rašeliniska
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso (1319 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 23.7.2012
Asociácia: Equiseto limosi-Caricetum rostratae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast ostrice zobáčikatej (Carex rostrata) v litoráli Štrbského plesa
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, (1353 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 5.9.2013
Asociácia: Caricetum elatae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Trsy ostrice vysokej (Carex elata) v zavodnenej terénnej zníženine
Rimavská kotlina, Vyšná Pokorádz, Pokorádzke jazierka, (394 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 17.5.2013
Asociácia: Caricetum gracilis, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast s dominantnou ostricou štíhlou (Carex gracilis)
Rimavská kotlina, Vyšná Pokorádz, (425 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 22.5.2015
Asociácia: Phalaridetum arundinaceae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Vysokobylinné močiarne porasty s dominantnou chrastnicou trsťovníkovitou (Phalaroides arundinacea)
Ipeľská kotlina, Vrbovka, (148 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 5.6.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007