logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Lk12 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd

Zväz: Cirsio brachycephali-Bolbochoenion compacti, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Vlhkomilný porast šašiny prímorskej (Bolboschoenus maritimus) s hrdobarkou cesnakovou (Teucrium scordium) v terénnej depresii slaniska
Podunajská nížina, Iža, PR Bokrošské slanisko, (110 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007