logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky

Asociácia: Lolio perennis-Cynosuretum cristati, zväz: Cynosurion cristati, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Pasienok so starčekom Jakubovým (Senecio jacobaea), rebríčkom obyčajným (Achillea millefolium), bodliakom tŕnitým (Carduus acanthoides) a ďatelinou plazivou (Trifolium repens)
Tribeč, Veľké Pole, štál Mešter, (660 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.7.1999
Zväz: Cynosurion cristati, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Krátkosteblová kvetnatá mezofilná lúka v aspekte s margarétou bielou (Leucanthemum vulgare), púpavcom srstnatým (Leontodon hispidus) a ďatelinou lúčnou (Trifolium pratense)
Pieniny, Lesnica, (640 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.6.1999
Asociácia: Alchemilletum pastoralis, Zväz: Poion alpinae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Horský alchemilkový pasienok s nápadným jarným aspektom s prvosienkou vyššou (Primula elatior)
Krivánska Malá Fatra, pod lanovou dráhou Vrátna – Snilovské sedlo (1 100 – 1 200 m n. m.)
Foto: Jozef Šibík, 10.5.2006

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007