logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Asociácia: Lunario-Aceretum, zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Suťový les na vápenci s javorom horským (Acer pseudoplatanus), v podraste s mesačnicou trvácou (Lunaria rediviva)
Slovenský Kras, Zádielska dolina, (350 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.5.2005
Asociácia: Lunario-Aceretum, zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Súťový les s javorom horským (Acer pseudoplatanus) na kamenitom svahu
Kremnické vrchy, Badín, Badínsky prales, (750 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 6.8.2004
Asociácia: Aceri-Carpinetum, zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Sutinová šluchta pokrytá machnatými skalami s rakytom cyprusovitým (Hypnum cupressiforme)
Javorie, Kráľová, (550 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 3.8.2004
Zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Suťový les na vápenci s krtičníkom jarným (Scrophularia vernalis)
Tribeč, Zoborské vrchy, Plieška, (390 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.4.2008
Zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Suťový les na vápenci s bohatým podrastom nitrofilných druhov - hluchavky škvrnitej (Lamium maculatum) a cesnačky lekárskej (Alliaria petiolata)
Tribeč, NPR Žibrica, (580 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.4.2008
Zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Suťový les s prevahou jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), v bylinnom podraste s hluchavkou bielou (Lamium album) a lipkavcom obyčajným (Galium aparine)
Štiavnické vrchy, PR Kojatín, (637 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2008
Zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Suťový les na vápenci s prilbicou žltou (Aconitum vulparia), bažankou trvácou (Mercurialis perennis) a lipkavcom obyčajným (Galium aparine)
Tribeč, PR Žibrica, Dlhá skala, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.5.2008
Zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Balvanitý sutinový les
Zvolenská kotlina, Zvolenská Slatina
Foto: Richard Hrivnák, 11.5.2008
Zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Balvanitý sutinový les na strmom svahu s ružou ovisnutou (Rosa pendulina)
Štiavnické vrchy, PR Kamenný jarok, (540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.5.2008
Asociácia: Lunario-Aceretum, zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Suťový les na vápencovej zazemnenej sutine s mesačnicou trvácou (Lunaria rediviva) a samorastlíkom klasnatým (Actaea spicata)
Súľovské skaly, Brada, JV svahy, (760 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.5.2009
Zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Sutinová javorina na andezite s brestom horským, jedľou a bukom, v podraste papraď samčia (Dryopteris filix-mas), zádušník chlpatý (Glechoma hirsuta), bažanka trváca (Mercurialis perennis), žihľava dvojdomá (Urtica dioica).
Poľana, Hrochoť, pod hranou kaldery 1 km JZ od kóty Žiarec nad Hrochotskou dolinou, (960 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 4.9.2008
Asociácia: Lunario-Aceretum, zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Mesačnicová javorina s bukom a jaseňom štíhlym na vápenci
Muránska planina, Muráň, pod sedlom pri chate Zámok pod Muránskym hradom, (850 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 29.5.2008
Asociácia: Aceri-Carpinetum, zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Podhorský sutinový les na vulkanitoch so zmesov javorov, líp, bresta, hraba a buka; v podraste papraď samčia (Dryopteris filix-mas), zádušník chlpatý (Glechoma hirsuta), pakost smradľavý (Geranium robertianum), hluchavník žltý (Galeobdolon luteum)
Javorie, Zvolenská Slatina, stredná časť doliny Ľubica, (450 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 22.9.2005
Asociácia: Lunario-Aceretum, zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Mesačnicová javorina s bukom a jaseňom štíhlym na vulkanitoch
Kremnické vrchy, Badín, OP NPR Badínsky prales, 1 km východne kóty Laurín, (850 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 19.7.2005
Asociácia: Scolopendrio-Fraxinetum, zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Roklinový sutinový les na vápenci s jazykom jelením (Phyllitis scolopendrium) a mesačnicou trvácou (Lunaria rediviva)
Muránska planina, Muráň, Javorníková dolina, v strede tiesňany, (520 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 26.5.2008
Asociácia: Scolopendrio-Fraxinetum, zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Detail bylinného podrastu roklinového sutinového lesa na vápenci s jazykom jelením (Phyllitis scolopendrium), hluchavníkom žltým (Galeobdolon luteum), múrovníkom lekárskym (Parietaria officinalis) a mesačnicou trvácou (Lunaria rediviva)
Muránska planina, Muráň, Javorníková dolina, v strede tiesňany, (520 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 26.5.2008
Asociácia: Seslerio-Quercetum, zväz: Tilio-Acerion, (pôvodne Cephalanthero-Fagenion), trieda: Querco-Fagetea
Lipovo-jaseňový les na skalnatom vápencovom svahu s lipnicou hájnou (Poa nemoralis), smlzom pestrým (Calamagrostis varia), náprstníkom veľkokvetým (Digitalis grandiflora)
Muránska planina, Muráň, Šiance, horná časť svahu v PR, pod reťazom brál, (855 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 19.5.2008
Zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Suťový les na vápenci v jarnom aspekte s lipou veľkolistou (Tilia platyphyllos), javorom mliečnym (Acer platanoides), jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior). V bylinnom podraste sa vyskytujú snežienka jarná (Galanthus nivalis), chochlačka plná (Corydalis cava), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), bažanka trváca (Mercurialis perennis).
Tribeč, Zobor, západný svah, (400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.4.2011
Asociácia: Lunario-Aceretum, zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
V podraste horských sutinových lesov často dominuje mesačnica trváca (Lunaria rediviva) spolu s papraďami a pŕhľavou.
Šípska Fatra, Stankovany, Šíp, (ca 1060 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 17.7.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007