logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Pi5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch

Asociácia: Jovibarbo-Sedetum albi, zväz: Alysso alyssoidis-Sedion albi, Trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierky porast na vápenci s rozchodníkom bielym (Sedum album) a skalničníkom guľkovitým (Jovibarba globifera)
Podunajská pahorkatina, Hradište, (215 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 12.8.2009
Asociácia: Jovibarbo-Sedetum albi, zväz: Alysso alyssoidis-Sedion albi, Trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na skeletnatom až sutinovom vápencovom substráte s dominanciou rozchodníka bieleho (Sedum album). Vo vlhkých rokoch majú zvýšenú pokryvnosť jednoročné rastliny ako napr. lúčovka veľkokvetá (Orlaya grandiflora). Z okolitých xerotermných spoločenstiev preniká do porastu mednička brvitá (Melica ciliata)
Tribeč, Zoborské vrchy, ťažbou narušená hrana lomu Žirany, (520 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.7.2010
Zväz: Alysso-Sedion, trieda: Sedo-Scleranthetea
Plytké kamenisté pôdy okrem dominantného sklerantu (Scleranthus) porastá nátržník piesočný (Potentilla arenaria), rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare) a kostrava valeská (Festuca valesiaca).
Krupinská planina, hrad Čabraď (320 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 20. 5. 2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007