logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Nachádzate sa tu: Pr Prameniská » Pr3 Penovcové prameniská »

Pr3 Penovcové prameniská

Asociácia: Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum commutati, zväz: Cratoneurion commutati, trieda: Montio-Cardaminetea
Nápadná penovcová terasa
Veľká Fatra, PP Bukovinka, (560 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 9.5.2006
Asociácia: Carici flavae-Cratoneuretum filicini, zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Plošne zdecimované zvyšky penovcového prameniska pod prepadom vodovodu v PP Jazierske travetíny
Veľká Fatra, PP Jazierske travetíny, (580 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 22.4.2007
Zväz: Cratoneurion commutati, trieda: Montio-Cardaminetea
Kaskády penovcového prameniska
Veľká Fatra, Staré Hory, pod Japeňom
Foto: Richard Hrivnák, 14.9.2006
Zväz: Cratoneurion commutati, trieda: Montio-Cardaminetea
Vysokohorské pramenisko na vápenci. Z kvitnúcich bylín je zastúpená najmä silenka maličká (Silene pusilla), žerušnica horká Opizova (Cardamine amara subsp. opicii) a vŕbovka kuričkolistá (Epilobium alsinifolium)
Západné Tatry, Červené vrchy, Javorový žľab, (1350 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2013
Zväz: Cratoneurion commutati, trieda: Montio-Cardaminetea
Vysokohorské pramenisko na vápenci, ktoré tvoria okrem vysokého zastúpenia machorastov z vyšších rastlín najmä kortúza Matthioliho (Cortusa matthioli) ako typický druh zväzu Cratoneurion. Zastúpené sú aj krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), deväťsil Kablíkovej (Petasites kablikianus), lomikameň okrúhlolistý (Saxifraga rotundifolia), fialka dvojkvetá (Viola biflora) a ďalšie.
Malá Fatra, Mojžišove pramene, (1170 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.6.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007