logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Atlas v podobe priebežne doplňovanej databázy fotografií slúži na poznávanie biotopov, resp. rastlinných spoločenstiev Slovenska. Jeho význam je najmä v tom, že dopĺňa existujúce katalógy biotopov a jednotlivé zväzky Vegetácie Slovenska, ktoré sú pomerne málo ilustrované. Štruktúra Atlasu biotopov Slovenska je identická s novým Katalógom biotopov Slovenska (Šuvada ed.,2023).

Do databázy možno prispieť fotografiami rastlinných spoločenstiev, ktoré sú identifikované na úrovni asociácie, alebo aspoň zväzu. Budem povďačný aj za vaše pripomienky a opravy.

V databáze je momentálne 878 fotografií od autorov: Daniel Dítě, Katarína Fričová, Katarína Hegedüšová, Richard Hrivnák, Marián Jasík, Jaroslav Košťál, František Máliš, Helena Oťaheľová, Martina Pepichová, Janka Ružičková, Jana Smatanová, Jozef Šibík, Peter Turis, Karol Ujházy, Milan Valachovič, Helena Vojteková-Rosinová, Katarína Žlkovanová.

Kvôli prehľadu o novinkách v Atlase možno využiť funkciu zobrazovania naposledy pridaných fotografií. Zobrazuje sa 60 najnovších fotografií.

Kontakt: Jaroslav KošťálNaposledy pridané fotky

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007