logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Tr7 Mezofilné lemy

Asociácia: Trifolio medii-Melampyretum nemorosi, zväz: Trifolion medii, trieda: Trifolio-Geranietea
Mezofilné lemové spoločenstvo s čermeľom hájnym (Melampyrum nemorosum)
Chočské vrchy, Sielnický hrad, Sedlo pod Kráľovou, (773 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.7.2007
Spoločenstvo s Vicia cracca, Zväz: Trifolion medii, trieda: Trifolio-Geranietea
Vika vtáčia (Vicia cracca subsp. cracca) tvorí husté zárasty medzi krami ruží (Rosa sp.) a hlohov (Crataegus sp.)
Myjavská pahorkatina, Podbranč, hradný vrch, ( 450 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.5.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007