logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

V09 Ruderalizované porasty v zamokrených depresiách na poliach a na obnažených dnách rybníkov

Zväz: Nanocyperion flavescentis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Ruderalizované porasty v zamokrených depresiách na poliach s vrbicou yzopolistou (Lythrum hyssopifolia) a veronikou drchničkovou (Veronica anagallis-aquatica).
Hornonitrianska kotlina, Nováky, (244 m n.m.)
Foto: Jana Ružičková, 22.6.2006
Spoločenstvo s Cyperus fuscus, Zväz: Nanocyperion flavescentis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Porast šachora hnedého (Cyperus fuscus) a sitiny článkovanej (Juncus articulatus) na obnaženom brehu štrkoviska
Podunajská nížina, Dolnovážska niva, Drahovce, štrkovisko medzi kanálom a starým korytom Váhu, (148 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.8.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007