logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

X10 Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov

Asociácia: Rumicetum maritimi, zväz: Bidention tripartiti, trieda: Bidentetea tripartiti
Terofytný porast na obnaženom bahnitom dne vypusteného rybníka v neskorom jesennom aspekte s dominantným mrlíkom červeným (Chenopodium rubrum)
Podunajská nížina, Nitrianska pahorkatina, VN Hruboňovo, (162 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.11.2007
Asociácia: Rumicetum maritimi, zväz: Bidention tripartiti, trieda: Bidentetea tripartiti
Jarný aspekt spoločenstva bahnitých brehov pri vypustení vodnej nádrže. Dominantný porast štiavca prímorského (Rumex maritimus) oživuje kvitnúci iskerník jedovatý (Ranunculus sceleratus) a močiarka (Batrachium sp.)
Podunajská nížina, Nitrianska pahorkatina, VN Hruboňovo, (162 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.5.2008
Asociácia: Rumicetum maritimi, zväz: Bidention tripartiti, trieda: Bidentetea tripartiti
Spoločenstvo jednoročných druhov na bahnistých náplavách na okraji vodnej nádrže je tvorené predovšetkým dominantami - štiavcom prímorským (Rumex maritimus) a mrlíkom červeným (Chenopodium rubrum). Porast je sukcesne ovplyvnený šírením pálky úzkolistej (Typha angustifolia) a vŕby bielej (Salix alba)
Podunajská nížina, VN Slepčany (170 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.9.2013
Zväz: Bidention tripartiti, trieda: Bidentetea tripartiti
Spoločenstvo jednoročných rastlín na vlhkom bahnitom dne vodnej nádrže. V hustom poraste dominujú horčiak štiavolistý (Persicaria lapathifolia), mrlík červený (Chenopodium rubrum) a dvojzub listnatý (Bidens frondosa) i dvojzub trojdielny (Bidens tripartita)
Podunajská nížina, Žitavská pahorkatina, VN Kolíňany (177 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.9.2013
Zväz: Bidention tripartiti, trieda: Bidentetea tripartiti
Na bahnitých substrátoch suchších okrajov vodných nádrží sa vyvíja v neskoro letnom aspekte spoločenstvo s dominantným dvojzubom listnatým (Bidens frondosa). Menšie zastúpenie má horčiak pieprový (Persicaria hydropiper)
Tribeč, Jelenec, Modré jazero (240 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.9.2013
Zväz: Bidention tripartiti, trieda: Bidentetea tripartiti
Spoločenstvo jednoročných bylín na obnaženom dne vypusteného tajchu s dominantným horčiakom štiavolistým (Persicaria lapathifolia)
Štiavnické vrchy, tajch Veľké Richňavské jazero, (720 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.9.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007