logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Asociácia: Rumicetum alpini, zväz: Rumicion alpini, trieda: Galio-Urticetea
Monodominantný porast štiavca alpského (Rumex alpinus)
Oravské Beskydy, Babia hora (1400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 5.7.2001
Asociácia: Rumicetum alpini, zväz: Rumicion alpini, trieda: Galio-Urticetea
Porast nitrofilného a konkurenčne silného štiavca alpského (Rumex alpinus)
Bukovské vrchy, Ďurkovec, (1140 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.7.2002
Asociácia: Anthriscetum sylvestris, zväz: Aegopodion podagrariae, trieda: Galio-Urticetea
Nitrofilné lemové ruderálne spoločenstvo s dominantnou trebuľkou lesnou (Anthriscus sylvestris)
Tribeč, cesta z Dražoviec do Lefantoviec, (150 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, máj 1999
Asociácia: Sambucetum ebuli, zväz: Galio-Alliarion, trieda: Galio-Urticetea
Lemové nitrofilné ruderálne spoločenstvo s dominantnou bazou chabzdovou (Sambucus ebulus)
Podunajská nížina, Nitrianska niva, Oponice, (160 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, júl 1999
Asociácia: Lactuco-Anthriscetum caucalidis, zväz: Galio-Alliarion, trieda: Galio-Urticetea
Lemové ruderálne spoločenstvo pri poľnej ceste s dominantnou trebuľkou ježcovou (Anthriscus caucalis), druhové zloženie dopĺňa stoklas jalový (Bromus sterilis) a vesnovka obyčajná (Cardaria draba)
Malé Karpaty, Vinosady, pusták Holubyho lúka, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.4.2009
Asociácia: Urtico-Sambucetum, zväz: Balloto-Sambucion nigrae, trieda: Rhamno-Prunetea
Ruiny stavieb miznú pod porastami bazy čiernej (Sambucus nigra), v podraste prevládaju nitrofyty ako lopúch väčší (Arctium lappa), trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris), balota čierna (Ballota nigra) a iné
Krupinská planina, hrad Čabraď (320 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 20. 5. 2013
Asociácia: Anthriscetum sylvestris, zväz: Aegopodion podagrariae, trieda: Galio-Urticetea
Nitrofilné ruderálne spoločenstvo s dominantnou trebuľkou lesnou (Anthriscus sylvestris) na nádvorí zrúcaniny hradu
Ondavská vrchovina, hrad Čičava, (225 m. n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.5.2012
Asociácia: Rumicetum alpini, zväz: Rumicion alpini, trieda: Galio-Urticetea
Porast štiavca alpského (Rumex alpinus) je indikátorom niekdajšej pastvy
Malá Fatra, Stohové sedlo, (1230 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.6.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007