logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

X6 Úhory a burinová vegetácia na pieskoch

Zväz: Eragrostio-Polygonion arenastri, trieda: Stellarietea mediae
Ruderálne spoločenstvo na zošľapanom piesčitom substráte je tvorené najmä prostrátnymi druhmi ako portulaka zeleninová (Portulaca oleracea), prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon), ježatka kuria (Echinochloa crus-galii) a stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare). Z iných zväčša terofytných druhov sa vyskytuje láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), alebo ruman rusínsky (Anthemis ruthenica)
Podunajská nížina, Marcelová, pri cintoríne, (123 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.6.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007