logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

X9 Porasty nepôvodných drevín

Zväz: Chelidonio-Robinion, trieda: Robinietea
Sekundárny agátový les s lastovičníkom väčším (Chelidonium majus)
Tribeč, Zoborské vrchy, Štitáre, (340 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.4.2005
Trieda: Robinietea
Severoamerický druh javorovec jaseňolisty (Negundo aceroides) splanieva na Slovensku stále častejšie a vytvára rozsiahle porasty
Borská nížina, Malacky, pri kasárňach (140 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 3.7.2004
Asociácia: Balloto-Syringetum, zväz: Balloto-Sambucion nigrae, trieda: Rhamno-Prunetea
Husté kroviny s prevahou orgovánu (Syringa vulgaris), doplnené o ďalšie nitrofilne druhy ako kustovnica cudzia (Lycium barbarum), baza čierna (Sambucus nigra) a pod. Podrast pre husté krovie úplne chýba, alebo ho tvoria bežné nitrofyty, napr. balota čierna (Ballota nigra), lipkavec obyčajný (Galium aparine), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica).
Ipeľská pahorkatina, Kubáňovo, svah cintorína (139 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 27. 6. 2014
Asociácia: Anthrisco-Lycietum, zväz: Balloto-Sambucion nigrae, trieda: Rhamno-Prunetea
Husté zárasty kustovnice cudzej (Lycium barbarum) takmer bez podrastu, len na okraji rastie balota čierna (Ballota nigra), lipkavec obyčajný (Galium aparine) a iné nitrofyty.
Trnavská pahorkatina, Hrnčiarovce nad Parnou (150 m n. m.).
Foto: Milan Valachovič, 13.6.2016
Asociácia: Balloto-Syringetum, zväz: Balloto-Sambucion nigrae, trieda: Rhamno-Prunetea
Splanený orgován (Syringa vulgaris) tvorí na juhu Slovenska výrazne vetrolamy v kombinácii s inými drevinami, napr. s javorom poľným (Acer campestre).
Podunajská rovina, Mierovo (120 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14. 9. 2016

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007