logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls7.4 Slatinné jelšové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Mokraďový porast jelše lepkavej (Alnus glutinosa) s bohato vyvinutým bylinným poschodím tvoreným ostricou ostrou (Carex acutiformis), škripinou lesnou (Scirpus sylvaticus), kozonohou hostcovou (Aegopodium podagraria) a pod.
Považský Inovec, Tesáre, alúvium Zlavského potoka, (215 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.7.2011
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007