logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Asociácia: Sambucetum ebuli, zväz: Galio-Alliarion, trieda: Galio-Urticetea
Lemové nitrofilné ruderálne spoločenstvo s dominantnou bazou chabzdovou (Sambucus ebulus)
Podunajská nížina, Nitrianska niva, Oponice, (160 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, júl 1999
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007