logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls7.4 Slatinné jelšové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Carici elongatae-Alnetum, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Slatinná jelšina sa vyvinula pri vtokovej oblasti potoka do umelej vodnej nádrže. Tmavá až čierna voda je charakteristická obsahom nerozložených organických zvyškov. V bylinnom poschodí dominuje ostrica predĺžená (Carex elongata) vytvárajúca bulty, v menšom zastúpení sa vyskytujú kosatec žltý (Iris pseudacorus) a záružlie močiarne (Caltha palustris)
Považský Inovec, VN Nemečky, (282 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.5.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007