logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES03.9 Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae, zväz: Quercion roboris, trieda: Quercetea robori-petraeae
Kyslá dubina na kremencovej hôrke, v podraste metluška krivolaká (Avenella flexuosa), vres obyčajný (Calluna vulgaris), čermeľ lúčny (Melampyrum pratense) a čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus), z machov je hojný bielomach sivý (Leucobryum glaucum).
Malé Karpaty, Zámčisko nad Harmóniou (465 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 2. 8. 2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007