logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

VOD04 Prirodzené dystrofné stojaté vody

Detail obrázku
Zväz: Sphagno-Utricularion, trieda: Littorelletea uniflorae
Stojatá voda v biotope prechodných rašelinísk a trasovísk s bublinatkou menšou (Utricularia minor), rosičkou okrúhlolistou (Drosera rotundifolia), nátržnicou močiarnou (Comarum palustre), ostricou prosovou (Carex panicea) a rašelinníkmi.
Popradská kotlina, Poš, (790 m n.m.)
Foto: Katarína Žlkovanová, 29.7.2015
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007