logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

BRP08a Vegetácia prirodzených bahnitých až piesočnatých brehov riek

Detail obrázku
Zväz: Bidention tripartitae, trieda: Bidentetea tripartitae
Spoločenstvo jednoročných bylín na obnaženom dne vypusteného tajchu s dominantným horčiakom štiavolistým (Persicaria lapathifolia)
Štiavnické vrchy, tajch Veľké Richňavské jazero, (720 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.9.2015
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007