logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

BRP04 Brehy horských vodných tokov a ich krovitá vŕbová vegetácia

Detail obrázku
Asociácia: Salicetum purpureae, zväz: Salicion elaeagno-daphnoidis, trieda: Salicetea purpureae
Porast vŕby purpurovej (Salix purpurea) na brehu Polhoranky
Oravská kotlina, Rabča, (622 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák , 2.8.2016
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007