logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

TRB10 Teplomilné lemové spoločenstvá

Detail obrázku
Asociácia: Origano vulgaris-Vincetoxicetum hirundinariae, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Lemové spoločenstvo na strmom svahu stabilizovanej andezitovej sutiny s luskáčom lekárskym (Vincetoxicum hirundinaria). V druhovo bohatom poraste sú zastúpené napr. zvonček broskyňolistý (Campanula persicifolia), margaréta biela (Leucanthemum vulgare), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), ranostajovec pestrý (Securigera varia)
Vtáčnik, Veľký Grič, (900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.8.2016
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007