logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

VOD08 Eutrofná vegetácia na bahnitých substrátoch s rozkolísanou vodnou hladinou

Detail obrázku
Zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast roripy obojživelnej (Rorippa amphibia) v plytkej vode rybníka
Východoslovenská rovina, Senianske rybníky, (100 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.5.2018
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007