logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr3 Panónske travinno-bylinné porasty na spraši

Detail obrázku
Zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermný porast na spraši so zastúpením druhov: jablčník cudzí (Marrubium peregrinum), kozinec vičencolistý (Astragalus onobrychis)
Ipeľská pahorkatina, Kubáňovo, (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.6.2018
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007