logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

VOD02 Makrofytná vegetácia mezotrofných a eutrofných stojatých a pomaly tečúcich vôd s dominanciou neofytných druhov

Detail obrázku
Asociácia: Ceratophyllo-Azolletum filiculoides, zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Porast neofytnej azoly papraďovitej (Azolla filliculoides)
Podunajská nížina, Dolný Štál, kanál Gabčíkovo – Topoľníky, (107 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 23.6.2020
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007