logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

PRA01 Prameniská horského až alpínskeho stupňa

Asociácia: Brachythecio rivularis-Cardaminetum opicii, zväz: Cratoneuro filicini-Calthion laetae, trieda: Montio-Cardaminetea
Vysokohorské oligotrofné pramenisko s žerušnicou horkou Opizovou (Cardamine amara subsp. opicii)
Vysoké Tatry, Mlynická dolina, (1700 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.6.2004
Asociácia: Cratoneuretum falcati, zväz: Cratoneurion commutati, trieda: Montio-Cardaminetea
Vysokohorské pramenisko so silenkou maličkou (Silene pusilla), (syn: Ixoca pusilla) nazývanou aj ježosemä maličké, ktorá rastie v hustom koberci kosierika (Palustriella commutata), (syn: Cratoneuron commutatum)
Belianské Tatry, Dolina Siedmich prameňov, (1400 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 19.8.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007