logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

SLA06 Trstinové porasty brakických a alkalických pôd

Asociácia: Astero pannonici-Bolboschoenetum compacti, zväz: Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Vlhkomilný porast šašiny prímorskej (Bolboschoenus maritimus) s hrdobarkou cesnakovou (Teucrium scordium) v terénnej depresii slaniska
Podunajská nížina, Iža, PR Bokrošské slanisko, (110 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2008
Asociácia: Schoenoplectetum tabernaemontani, zväz: Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Rozvoľnené porasty škripinca dvojbliznového (Schoenoplectus tabernaemontanii) a ostrice vzdialenej (Carex distans) na minerálnych prameňoch
Rimavská kotlina, Hrnčiarka Ves, Vápno, bývalé kúpalisko, (224 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 30.5.2011

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007