logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

TRB09 Dealpínske travinno-bylinné porasty na karbonátových substrátoch

Detail obrázku
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Súvislejšie ostrevkové porasty na vápnitom substráte vypĺňajú nelesné plochy medzi dolomitovými skalami. Okrem dominantnej ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans) sa v poraste vyskytuje aj dealpínsky bodliak sivastý (Carduus glaucinus) spolu s teplomilným luskáčom lekárskym (Vincetoxicum hirundinaria) a západokarpatským endemitom - stoklasom jednosteblovým (Bromus monocladus)
Strážovské vrchy, Rokoš - Košútova skala, (840 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.6.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007