logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

TRB09 Dealpínske travinno-bylinné porasty na karbonátových substrátoch

Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Súvislejšie ostrevkové porasty na vápnitom substráte vypĺňajú nelesné plochy medzi dolomitovými skalami. Okrem dominantnej ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans) sa v poraste vyskytuje aj dealpínsky bodliak sivastý (Carduus glaucinus) spolu s teplomilným luskáčom lekárskym (Vincetoxicum hirundinaria) a západokarpatským endemitom - stoklasom jednosteblovým (Bromus monocladus)
Strážovské vrchy, Rokoš - Košútova skala, (840 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.6.2008
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na vápencových skalách na severných expozíciách s prvosienkou holou (Primula auricula) a ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans)
Slovenský Kras, Brzotínska skala, (640 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.4.2009
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Jarný aspekt spoločenstva na severne orientovaných vápencových skalách s prvosienkou holou (Primula auricula) a ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans)
Slovenský Kras, Brzotínska skala, (640 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.4.2009
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Dealpínske spoločentvo na dolomitovom substráte s ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans), luskáčom lekárskym (Vincetoxicum hirundinaria), púpavcom sivým (Leontodon incanus) a zervou hlavičkatou (Phyteuma orbiculare)
Strážovské vrchy, Kňaží stôl - Bradlo (561 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.5.2009
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné ostrevkové spoločenstvo sa vyskytuje typicky na severnej expozícii a okrem dominantnej ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans) sa uplatňujú teplomilné a dealpínske druhy ako podkovka chochlatá (Hippocrepis comosa), bezobalka sivá (Trinia glauca) a tiež vstavač vojenský (Orchis militaris)
Strážovské vrchy, Nitrica, JZ od obce, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.5.2009
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermný porast na vápenci s ostricou nízkou (Carex humilis), kostravou tvrdou (Festuca pallens) a ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans) s výrazným klinčekom včasným Lumnitzerovým (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri) a mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias).
Považský Inovec, PR Holé brehy, (510 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 7.6.2006
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Letný aspekt ostrevkového xerotermného porastu s cesnakom sivkastým horským (Allium senescens subsp. montanum) a jagavkou konáristou (Anthericum ramosum)
Považský Inovec, PR Holé brehy (540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.8.2012
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo škrapového poľa s ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans), kručinkou chlpatou (Genista pilosa) a astrou alpínskou (Aster alpinus)
Slovenský Kras, Zádielska planina, NPR Zádielska tiesňava, (600 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.5.2011
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Letný aspekt ostrevkového xerotermného porastu s kvitnúcou jagavkou konáristou (Anthericum ramosum)
Strážovské vrchy, Vápeč, (955 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.7.2018
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Ostrevkové spoločenstvo s lykovcom voňavým (Daphne cneorum) na JV orientovanom hrebienku s dolomitickým substrátom. V poraste kvitnúca horčinka horká (Polygala amara)
Žiar, Ráztočno, Bôrová (580 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 5.5.2022
Asociácia: Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae, zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Nezapojené porasty ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans) na strmých vápencových svahoch s chryzantémou pieninskou (Dendranthema zawadskii), listovými ružicami lomikameňa metlinatého (Saxifraga paniculata) a slezinníkom rutovitým (Asplenium ruta-muraria)
Pieniny, Haligovské skaly, (600 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.8.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007