logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LKP05 Vysokobylinné porasty na vlhkých lúkach

Detail obrázku
Asociácia: Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vysokobylinné spoločenstvo na lesnej čistine blízko potoka s túžobníkom brestovým (Filipendula ulmaria), čerkáčom obyčajným (Lysimachia vulgaris) a pŕhľavou dvojdomou (Urtica dioica)
Považský Inovec, Nová Lehota, údolie potoka Bojnianka, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007