logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES04.2 Sutinové lesy v horskom stupni a v chladných roklinách

Detail obrázku
Zväz: Tilio platyphylli-Acerion, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Sutinová javorina na andezite s brestom horským, jedľou a bukom, v podraste papraď samčia (Dryopteris filix-mas), zádušník chlpatý (Glechoma hirsuta), bažanka trváca (Mercurialis perennis), žihľava dvojdomá (Urtica dioica).
Poľana, Hrochoť, pod hranou kaldery 1 km JZ od kóty Žiarec nad Hrochotskou dolinou, (960 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 4.9.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007