logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES04.2 Sutinové lesy v horskom stupni a v chladných roklinách

Asociácia: Lunario redivivae-Aceretum pseudoplatani, zväz: Tilio platyphylli-Acerion, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Suťový les na vápenci s javorom horským (Acer pseudoplatanus), v podraste s mesačnicou trvácou (Lunaria rediviva)
Slovenský Kras, Zádielska dolina, (350 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.5.2005
Asociácia: Lunario redivivae-Aceretum pseudoplatani, zväz: Tilio platyphylli-Acerion, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Súťový les s javorom horským (Acer pseudoplatanus) na kamenitom svahu
Kremnické vrchy, Badín, Badínsky prales, (750 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 6.8.2004
Asociácia: Lunario redivivae-Aceretum pseudoplatani, zväz: Tilio platyphylli-Acerion, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Suťový les na vápencovej zazemnenej sutine s mesačnicou trvácou (Lunaria rediviva) a samorastlíkom klasnatým (Actaea spicata)
Súľovské skaly, Brada, JV svahy, (760 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.5.2009
Asociácia: Lunario redivivae-Aceretum pseudoplatani, zväz: Tilio platyphylli-Acerion, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Mesačnicová javorina s bukom a jaseňom štíhlym na vápenci
Muránska planina, Muráň, pod sedlom pri chate Zámok pod Muránskym hradom, (850 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 29.5.2008
Asociácia: Lunario redivivae-Aceretum pseudoplatani, zväz: Tilio platyphylli-Acerion, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Mesačnicová javorina s bukom a jaseňom štíhlym na vulkanitoch
Kremnické vrchy, Badín, OP NPR Badínsky prales, 1 km východne kóty Laurín, (850 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 19.7.2005
Asociácia: Lunario redivivae-Aceretum pseudoplatani, zväz: Tilio platyphylli-Acerion, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
V podraste horských sutinových lesov často dominuje mesačnica trváca (Lunaria rediviva) spolu s papraďami a pŕhľavou.
Šípska Fatra, Stankovany, Šíp, (ca 1060 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 17.7.2013
Zväz: Tilio platyphylli-Acerion, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Sutinová javorina na andezite s brestom horským, jedľou a bukom, v podraste papraď samčia (Dryopteris filix-mas), zádušník chlpatý (Glechoma hirsuta), bažanka trváca (Mercurialis perennis), žihľava dvojdomá (Urtica dioica).
Poľana, Hrochoť, pod hranou kaldery 1 km JZ od kóty Žiarec nad Hrochotskou dolinou, (960 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 4.9.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007