logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

TRB09 Dealpínske travinno-bylinné porasty na karbonátových substrátoch

Detail obrázku
Asociácia: Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae, zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Nezapojené porasty ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans) na strmých vápencových svahoch s chryzantémou pieninskou (Dendranthema zawadskii), listovými ružicami lomikameňa metlinatého (Saxifraga paniculata) a slezinníkom rutovitým (Asplenium ruta-muraria)
Pieniny, Haligovské skaly, (600 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.8.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007