logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

BRP06 Travinová vegetácia na brehoch podhorských vodných tokov

Detail obrázku
Asociácia: Caricetum buekii, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monodominantné porasty ostrice Buekovej (Carex buekii) na brehoch potoka Slatinka
Lučenská kotlina, Veľká Ves, (195 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 7.5.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007