logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

BRP06 Travinová vegetácia na brehoch podhorských vodných tokov

Asociácia: Rorippo-Phalaridetum arundinaceae, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Brehový porast chrastnice trsťovníkovitej (Phalaroides arundinacea) na štrkových naplaveninách rieky Nitry
Podunajská nížina, Jelšovce, rieka Nitra (145 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.9.2000
Asociácia: Rorippo-Phalaridetum arundinaceae, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast chrastnice trsteníkovitej (Phalariodes arundinacea) na brehu rieky Slatiny
Zvolenská kotlina, Zvolenská Slatina, (337 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 17.6.2009
Asociácia: Caricetum buekii, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monodominantný porast ostrice Buekovej (Carex buekii); častý je výskyt lianovitých druhov, napr. chmeľu obyčajného (Humulus lupulus)
Zvolenská kotlina, Zvolenská Slatina
Foto: Richard Hrivnák, 14.5.2008
Asociácia: Caricetum buekii, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Pobrežná bylinná vegetácia s dominanciou ostrice Buekovej (Carex buekii)
Zvolenská kotlina, Zvolenská Slatina
Foto: Richard Hrivnák, 14.5.2008
Asociácia: Caricetum buekii, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monodominantné porasty ostrice Buekovej (Carex buekii) na brehoch potoka Slatinka
Lučenská kotlina, Veľká Ves, (195 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 7.5.2010
Asociácia: Rorippo-Phalaridetum arundinaceae, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Hustý, druhovo chudobný porast chrastnice trsťovníkovitej (Phalaroides arundinacea) na brehu potoka s povojou plotnou (Calystegia sepium)
Ondavská vrchovina, Košarovce, breh potoka Oľka, (170 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.8.2023
Asociácia: Rorippo-Phalaridetum arundinaceae, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast chrastnice trsťovníkovitej (Phalaroides arundinacea) na štrkovo-pieskových náplavách v koryte potoka. Prímes ostatných druhov, napr. steblovka splývavá (Glyceria fluitans), veronika potočná (Veronica beccabunga) predstavuje prechod k biotopu BRP07, druhy horčiak pieprový (Persicaria hydropiper), horčiak štiavolistý (Persicaria lapathifolia), či dvojzub listnatý (Bidens frondosa) prechod k biotopu BRP08a
Hnúšťa, údolie potoka Klenovská Rimava, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 28.8.2023

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007