logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LKP05 Vysokobylinné porasty na vlhkých lúkach

Detail obrázku
Zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vysokobylinný porast na vlhkom stanovišti v okolí potoka s túžobníkom brestovým (Filipendula ulmaria), vŕbicou vŕbolistou (Lythrum salicaria) a mätou dlholistou (Mentha longifolia)
Strážovské vrchy, Temeš, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2012
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007