logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

VOD10 Trstinové porasty mokradí

Detail obrázku
Asociácia: Equisetetum fluviatilis, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Litorálny porast s dominanciou prasličky riečnej (Equisetum fluviatile)
Liptovská kotlina, Východná, rybník pri železničnej stanici, (730 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.6.2004
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007