logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES05.5 Východokarpatské bukové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Dentario glandulosae-Fagetum sylvaticae, zväz: Symphyto cordati-Fagion sylvaticae, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Kvetnatá bučina v podraste s východokarpatskými druhmi iskerníkom karpatským (Ranunculus carpaticus), kostihojom srdcovitým (Symphytum cordatum) a ďalšími druhmi bažankou trvácou (Mercurialis perennis), zádušníkom chlpatým (Glechoma hirsuta), lipkavcom marinkovým (Galium odoratum), snežienkou jarnou (Galanthus nivalis), veternicou hájnou (Anemone nemorosa), lykovcom jedovatým (Daphne mezereum)
Bukovské vrchy, Stinská (960 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.5.2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007