logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES05.5 Východokarpatské bukové lesy

Asociácia: Symphyto cordati-Fagetum sylvaticae, zväz: Symphyto cordati-Fagion sylvaticae, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Javorová bučina v hrebeňových polohách s východokarpatským kostihojom srdcovitým (Symphytum cordatum) a ďalšími druhmi bažankou trvácou (Mercurialis perennis), hluchavníkom žltým (Galeobdolon luteum), rozchodníkovom obyčajným (Hylotelephium argutum), zádušníkom chlpatým (Glechoma hirsuta), deväťsilom bielym (Petasites albus) a ďalšími lesnými druhmi
Bukovské vrchy, Riaba skala (1168 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.5.2014
Asociácia: Dentario glandulosae-Fagetum sylvaticae, zväz: Symphyto cordati-Fagion sylvaticae, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Kvetnatá bučina v podraste s východokarpatskými druhmi iskerníkom karpatským (Ranunculus carpaticus), kostihojom srdcovitým (Symphytum cordatum) a ďalšími druhmi bažankou trvácou (Mercurialis perennis), zádušníkom chlpatým (Glechoma hirsuta), lipkavcom marinkovým (Galium odoratum), snežienkou jarnou (Galanthus nivalis), veternicou hájnou (Anemone nemorosa), lykovcom jedovatým (Daphne mezereum)
Bukovské vrchy, Stinská (960 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.5.2014

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007