logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

SLA04 Panónske slané stepi

Detail obrázku
Zväz: Asociácia: Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae, zväz: Festucion pseudovinae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Vegetácia slaného oka s palinou slanomilnou rozložitou (Artemisia santonicum subsp. patens) a kostravou paovčou (Festuca pseudovina)
Podunajská nížina, Šurany, slanisko Okomáň, (115 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.8.2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007