logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

SLA04 Panónske slané stepi

Detail obrázku
Zväz: Festucion pseudovinae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Slané lúky menežované kosením v aspekte s limonkou Gmelinovou (Limonium gmelinii) a omanom britským (Inula britannica)
Podunajská nížina, Kamenný Most, Kamenínske slaniská (115 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.8.2016
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007