logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Vo1c - Eleocharition soloniensis, Radiolion linoidis, Nanocyperion flavescentis

Detail obrázku
Asociácia: Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Pri poklese hladiny vody porastajú bahnisté brehy vegetáciou jednoročných bylín, v ktorej dominuje najmä šachor hnedý (Cyperus fuscus), bielolístok barinný (Filaginella uliginosa), na dlhšie obnaženom bahne bližšie k brehu terestrická forma horčiaka obojživelného (Persicaria amphibia).
Revúcka vrchovina, VN Ružiná, (250 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.8.2015
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007