logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

VOD14 Vegetácia jednoročných druhov obnaženého dna mezotrofných až eutrofných vôd

Detail obrázku
Asociácia: Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Začínajúca fenofáza vegetácie obnaženého dna s blatničkou vodnou (Limosella aquatica), šachorom hnedým (Cyperus fuscus), nátržníkom poliehavým (Potentilla supina), skorocelom barinným (Plantago uliginosa), bielolístkom barinným (Filaginella uliginosa)
Revúcka vrchovina, VN Ružiná, (250 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.8.2015
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007