logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach

Detail obrázku
Asociácia: Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhké lúky horskejších polôh; vzhľad udávajú záružlie močiarne (Caltha palustris) a túžobník brestový (Filipendula ulmaria)
Veporské vrchy, Ďubákovo, (890 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2015
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007